LOGO

DRET A LA CULTURA

L'apropament de les ofertes culturals a tots els públics s'ha desenvolupat a Santa Coloma de manera molt significativa durant les últimes temporades. Així doncs, ha destacat l'aplicació als nostres equipaments de preus molt per sota dels habituals i de descomptes, que han tingut com a fites fins a la data la introducció dels programes de fidelització Sagarra Club i Amics i Amigues de l'Auditori, que permeten l'accés al 50% del preu de venda de l'entrada.

Tot coincidint amb el començament de la nova temporada es dóna un molt important pas mitjançant dues novetats, tant pel que fa al Teatre Sagarra com a l'Auditori Can Roig i Torres.

Així, ambdós equipaments s'afegeixen al programa Apropa Cultura, que hi facilitarà l'accés a col•lectius en situació de vulnerabilitat, en col•laboració amb les entitats del sector social: www.apropacultura.cat

Aquesta xarxa inclusiva uneix teatres, auditoris, festivals i museus amb les entitats del sector social per fer accessible la cultura. Suposa una finestra única de reserves que ofereix preus accessibles, sessions presencials de presentació programació, assessorament personalitzat, entre altres avantatges.

Per altra part, des d'aquest gener l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet possibilita, així mateix, que les persones en situació d'atur accedeixin de manera totalment gratuïta a les actuacions incloses a les programacions de Teatre i Auditori.

Aquesta és una acció destinada a les persones en situació d'atur empadronades a Santa Coloma. Les condicions i funcionament d'aquest procediment són els següents:

  • Es reserva a aquesta acció un 5% garantit de l'aforament del teatre, disponible per sessió, amb possibilitat d'ampliació de la quota en funció del ritme de venda.
  • La gestió es durà a terme presencialment a taquilla, en els horaris habituals i prèvia presentació tant de l'informe de situació laboral i administrativa - documentació acreditativa de la situació d'atur de la persona interessada expedida pel SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya) - com del DNI o passaport acreditatius de la residència de la persona interessada a la nostra ciutat.
  • S'hi expedirà un val per funció destinat a la persona interessada, que haurà de dur a terme personalment la gestió. Es podrà gestionar únicament una entrada/val per transacció.
  • En cas que la demanda superi l'oferta inicial, s'inscriurà a la persona interessada a una llista d'espera. En cas de poder accedir a una de les entrades gratuïtes, s'informarà la persona interessada de la disponibilitat.
  • El dia de la funció es bescanviarà el val per l'entrada corresponent, prèvia presentació de DNI o passaport.
  • Les entrades de la quota no utilitzades quedaran lliures 30 minuts abans del començament de la funció per a la seva venda al públic general.
  • Cada temporada semestral, les persones interessades podran beneficiar-s’hi en fins a 3 ocasions pels espectacles inclosos a la programació estable i 3 més per a la resta d’espectacles.