És un local municipal destinat de manera exclusiva a activitats relacionades en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament  i la solidaritat.
La seva posada en marxa dóna resposta al foment municipal de l’associacionisme i al suport al teixit social i al voluntariat en aquests temes.
L’Espai Solidari és, a més, un lloc de treball i de reunió per als grups i les associacions actives a Santa Coloma de Gramenet. Per afavorir l’autogestió de l’equipament s’estableix un conveni de cessió d’ús que actualment és a càrrec de l’associació coordinadora de segon grau ‘Casa de la Solidaritat i la Pau’

*Carrer d’Enric Granados, 7-11, local 2


Associació d’entitats ‘Casa de la Solidaritat i la Pau’

Des del 2013, la Casa de la Solidaritat i la Pau es troba a l’Espai Solidari. Aquesta associació es va constituir en associació en el 2005 amb la fi d’aplegar diverses entitats que treballen la solidaritat i la cooperació a la nostra ciutat i oferir un projecte de sensibilització conjunt en temes de solidaritat i foment de la pau.

Logo de la Casa de la Solidaritat