Santa Coloma de Gramenet té un teixit social ampli dedicat a la cooperació internacional, la sensibilització, la cultura de pau i els drets humans. Són associacions i grups integrats per a persones de la ciutat compromeses, que promouen polítiques o accions adreçades al desenvolupament de col·lectius exclosos o amb risc d’exclusió social o que treballen per a la millora d’altres països o comunitats en desenvolupament