Campanya d’emergència Humanitària

Imatge de la emergècia

Arran de les greus conseqüències dels darrers huracans a Centreamericà, l’Associació d’Amistat amb Amèrica Llatina HUAYNA ha impulsat una crida a la solidaritat de les entitats i la ciutadania de Santa Coloma de Gramenet.

Es tracta de fer aportacions a una campanya de reconstrucció a una de les zones més afectades a la costa de Nicaragua en un projecte, coordinat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament-FCCD. L’acció pretén la recuperació dels habitatges i el sistema de l’aigua potable molt malmès per la tragèdia, però també per a la reactivació dels mitjans de vida i la resposta per a l’atenció psicosocial comunitària i personal.

Més informació: associaciohuayna@gmail.com