Logo ingrés mínim vital

QUÈ ÉS L'INGRÉS MÍNIM VITAL?

L'Ingrés Mínim Vital és una prestació adreçada a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o estan integrades en una unitat de convivència i no tenen recursos econòmics bàsics per cobrir les seves necessitats bàsiques.

Es configura com a dret subjectiu a una prestació econòmica, que forma part de l'acció protectora de la Seguretat Social, i garanteix un nivell mínim de renda als que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica. Persegueix garantir una millora real d'oportunitats d'inclusió social i laboral de les persones beneficiàries.

Opera com una xarxa de protecció dirigida a permetre el trànsit des d'una situació d'exclusió a una participació en la societat. Contindrà per a això en el seu disseny incentius a l'ocupació i la inclusió, articulats a través de diferents fórmules de cooperació entre administracions.

QUANT ES POT COBRAR?

El mínim o "sòl" garantit, són 462 euros al mes per a un adult que visqui sol. Aquesta xifra variarà segons una sèrie de variables, com el nombre de persones (tant adultes com menors) que resideixin a la llar i també segons cada Comunitat Autònoma.

El topall d'aquesta renda serà de 1.015 euros, però pot ser complementada per les rendes d'inserció que tenen al seu torn les comunitats.

QUINS REQUISITS TÉ?

En primer lloc, els sol·licitants han de ser majors de 23 anys (o de 18, si es té a càrrec un fill). En segon, el Govern ha establert fins a 14 tipus de llindars, en funció de les característiques de cada llar i potencial beneficiari. Aquesta renda mínima està lligada al nivell d'ingressos i el patrimoni de cada sol·licitant.

COM HO SOL·LICITO?

El sol·licitant haurà d'accedir a través de la seu electrònica a la Seguretat Social. 

QUAN HO PUC SOL·LICITAR?

Es pot començar a sol·licitar a partir del 15 de juny i que el cobrament serà retroactiu a aquesta data inicial.

COM ES MESURARÀ EL PATRIMONI?

En presentar la sol·licitud, s'analitzarà que el sol·licitant no superi el topall de patrimoni fixat per a optar a la prestació. El límit de patrimoni fixat per a una persona que viu sola són de 16.614 euros fins a un màxim de 41.196 euros (si es van sumant altres residents en la llar). 

Termini

El termini per sol·licitar-ho comença el 15 de juny