Servei d'Atenció d'Urgències a la Vellesa (SAUV)

Estades residencials (màxim 6 mesos) per a l’acolliment temporal de persones majors de 60 anys que es trobin en una situació d’abandonament, indefensió o desemparament per manca de domicili o bé per impossibilitat de viure-hi.

El Servei té com a finalitat acollir de forma temporal a persones grans que es trobin en situació d’urgència social i que requereixen d’una actuació immediata.

Destinataris/àries

Persones majors de 60 anys que es trobin en una situació d’abandonament, indefensió o desemparament.

Com sol·licitar el Servei

Presencial o telefònicament al Departament (passeig Llorenç Serra, 50, local 5, tel. 934 624 067).

dependencia@gramenet.cat