Obres a casa

S’ofereix la possibilitat de millorar les condicions d’accessibilitat, seguretat, higiene, habitabilitat i eficiència energètica mínimes dels habitatges, per tal d’incrementar l’autonomia i la qualitat de vida de les persones beneficiàries d’aquest servei. Les tipologies d’intervencions que s’ofereixen són: arranjaments en banys, cuines, zones de pas, etc.

Destinataris/àries

Persones que es trobin en situació de fragilitat per qüestions d’edat, salut i/o manca d’autonomia personal, discapacitat i/o dependència o en situació de vulnerabilitat en ser persones que viuen soles o amb una altra persona gran.

Com sol·licitar el Servei

L’assignació d’aquest recurs es farà previ diagnòstic social dels EBAS i/o del Departament d’Atenció a la dependència i persones amb discapacitat.

Departament d’Atenció a la dependència i persones amb discapacitat