1.     INTRODUCCIÓ

A l’estiu el consum de determinats aliments augmenten, com ara els gelats, els batuts, l’orxata, els granissats, etc.

És important garantir que tots aquests aliments arribin al consumidor amb unes bones condicions higièniques per evitar riscos sanitaris.

Per aquest motiu, el Departament de Salut Pública de l’Ajuntament ha decidit realitzar una campanya de recollida de mostres en gelateries i bars que també venen gelats per valorar-ne l’estat higiènic.

 

2.     OBJECTIU

Conèixer l’estat higienicosanitari dels productes alimentaris (gelats i orxates de xufla) i dels establiments de Santa Coloma de Gramenet que serveixen aquests productes durant el mes de juliol, i garantir-ne la innocuïtat.

 

3.     METODOLOGIA

Es porta a terme una recollida de mostra d’aliment (gelat o orxata) i una recollida de mostra d’una superfície de l’establiment.

Els inspectors del Departament de Salut Pública porten a terme la recollida juntament amb la col·laboració d’un laboratori extern, Anabiol SL, acreditat per l’ENAC (Entitat Nacional d’Acreditació).

Els resultats es lliuraran a cada establiment visitat amb les recomanacions de bones pràctiques de manipulació, conservació i manteniment d’aquests productes.

En cas d’obtenir resultats desfavorables, es farà comparèixer el titular a l’Ajuntament i se li comunicarà que es repetirà l’analítica de la mostra per triplicat.

Si el resultat tornés a sortir malament, el Departament de Salut Pública prendria les mesures cautelars pertinents.

 

 

4.     PARÀMETRES ANALITZATS

Les determinacions analítiques establertes amb el laboratori extern per a cada tipus de mostra són les següents:

 

 

Recollida de gelats amb o sense ingredients làctics:

 

-          Recompte en placa de microorganismes aerobis a 30 °C

-          Recompte en placa d’enterobacteris a 37 °C

-          Recompte d’estafilococs coagulasa positiva a 37 °C

-          Investigació de Salmonel·la spp (mòbil)

-          Recompte en placa de listèria monocitògena

 

 

Recollida d’orxata pasteuritzada o sense pasteuritzar:

 

-          Recompte en placa de microorganismes aerobis a 30 °C

-          Recompte en placa d’enterobacteris a 37 °C

-          Recompte en placa d’escheríchia coli ?-glucuronidasa positiva a 44 °C

-          Recompte d’estafilococs coagulasa positiva a 37 °C

-          Recompte de clostridi sulfits-reductors

-          Investigació de Salmonel·la spp (mòbil)

-          Recompte en placa de listèria monocitògena

 

 

Recollida de superfície:

 

-          Recompte en placa de microorganismes aerobis a 30 °C

-          Recompte en placa d’enterobacteris a 37 °C

 

4.1   PROCEDIMENT

 

 

 

5.     RESULTATS  

 

·         Establiments visitats: 16

·         Mostres recollides: 31

o   De superfícies: 14

o   D’aliments: 17

-  Gelats: 11

-  Orxates: 6

Superfícies

 

Resultat Nombre %

Òptims

11

78,6 %

Satisfactoris

3

21,4 %

Incorrectes

0

0,0 %

Total

14

100,0 %

Aliments

 

Resultat

Gelats

%

Orxates

%

Òptims

7

63,6 %

0

0,0 %

Satisfactoris

4

36,4 %

4

66,7 %

Incorrectes

0

0,0 %

2

33,3 %

Total

11

100,0 %

6

100,0 %

 

6.    CONCLUSIONS

 

 

  • Ha estat una campanya de fàcil maneig que ha contribuït d’una manera satisfactòria a la consecució dels objectius.

  • El 88% dels establiments han obtingut uns resultats analítics correctes dels aliments i només en el 12 % dels casos s’ha hagut de requerir una segona analítica d’orxates.

  • El 100 % d’establiments han obtingut uns resultats analítics de superfícies favorables. En aquest cas s’ha aprofitat per recordar les pràctiques d’higiene que han de complir els establiments.

 

7.     NORMATIVA APLICABLE

  • Reglament 2073/2005, de 15 de novembre de 2005, relatiu als criteris microbiològics aplicables a productes alimentaris.

  • Reial decret 618/1998, de 17 d’abril, pel qual s’aprova la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració, circulació i comerç de gelats i barreges envasades per congelar.

  • Reial decret 1338/1988, de 28 d’octubre, pel qual s’aprova la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració i venda d’orxata de xufla.

  • Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.