Seguretat alimentària

El Programa de Seguretat alimentària municipal vigila i controla dels establiments alimentaris de la ciutat, el seu estat d’higiene i el compliment de la normativa sanitària. El seu objectiu és que els aliments que es compren o consumeixen a Santa Coloma siguin saludables i no suposin un risc per a la salut de la ciutadania.

Les seves accions inclouen informar sobre què es necessita per obrir un negoci alimentari (bar, botiga de queviures, forn, carnisseria o qualsevol altre) des del punt de vista de la sanitat.Tota aquesta informació organitzada per gran sectors i activitats està recollida a la plana Obertura de nous establiments.

També s'ha agrupat la normativa sanitària per sectors alimentaris per facilitar que les persones que regeixen negocis alimentaris coneguin les seves obligacions.

La feina de vigilància i control dels establiments alimentaris es duu a terme mitjançant inspeccions a terme a la ciutat i mitjançant l'anàlisi o el seguiment d'alguns àmbits específics com ara els menjadors escolars o els mercats municipals).

Mitjançant la pàgina Queixes i denuncies o altres mitjans qualsevol persona pot expresar qualsevol descontent de l'àmbit sanitari amb un establiment o la suspita de que no respecta les normes d’higiene bàsiques o han servit algun aliment en mal estat. L'equip del servei de Salut pública analitzarà él fet i actuarà en conseqüència.