Tots els establiments alimentaris que s'obrin o venguin a la ciutat han de complir uns requisits comuns d'higiene. A més cada sector i activitat alimentària en té uns de propis. Aquesta informació està recollida a Informació higienicosanitària per a l'obertura d'establiments alimentaris per sectors i activitats. Estan organitzades en cinc grans grups:

  • Restauració.
  • Carn
  • Peix
  • Vegetals.
  • Pa i pastisseria.
  • Polivalent.

Els requisits per a l'obertura d'establiments que fan tatuatges o micropigmentació o posen pircings estan descrits a la plana Informació i tràmits per a l'obertura d'establiments de pírcing, tatuatge o micropigmentació.