Salut mental

El Servei de Salut pública i Atenció als consumidors fomenta el benestar emocional i la salut mental, i lluita contra l'estigma envers les persones amb trastorns mentals. L'assoliment d'aquests objectius es fa mitjançant diferents accions.

Salut pública ha creat conjuntament amb el Servei d'Educació, Infància i Joventut, el programa Emociona't de benestar emocional per a joves. Una proposta que inclou una atenció individual i activitats en grup.

A més coordina la Taula Salut mental i addicions, un espai de participació i coordinació que penja del Consell municipal de Benestar social. Des d'aquesta plataforma i les seves comissions, impulsa accions com ara:

  • Web http://salutmental.info
  • Jornades biennals al voltant del tema.
  • Activitats de sensibilització i lluita contra l'estigma.

Es dona suport al moviment associatiu en temes d'atenció a la salut mental i a programes de normalització social i lleure constructiu adreçats a persones amb trastorns mentals joves (Xarxa Joves) i adultes (Club social Gramenet). L'Ajuntament té un conveni amb Salut Mental Catalunya per impulsar aquests serveis.

A més s'afavoreix l'oferta d'activitats de sensibilització al voltant del tema a centres educatius mitjançant el Programa d'Activitats educatives complementàries del Servei d'Educació.