Prevenció universal

Tallers preventius sobre drogues a secundària

Tallers preventius al centre educatiu al voltant del tabac, l’alcohol o el cànnabis realitzats, gestionats pel PAECC.

Finalitat: oferir eines a l’alumnat per poder decidir d’una manera responsable envers les drogues, i potenciar els factors de protecció.

Educació entre parells

Tallers per formar joves en educació entre parells i promoure activitats preventives entre iguals.

Finalitat: facilitar la implicació del jovent en la prevenció sobre drogues i millorar la prevenció amb metodologies horitzontals.

Assessoria sobre drogues

Atenció i informació sobre drogues a les famílies i altres persones interessades –pel propi consum o el d’altres.

Finalitat: donar eines preventives i pautes educatives sobre les drogues.

Suport tècnic a agents socials

Assessoria i suport sobre abordatges preventius des de diferents àmbits i distribució de material educatiu i didàctic.

Finalitat: millorar l’atenció professional i tècnica relacionada amb les drogues.

Reducció de riscos amb en persones consumidores

Educació en medi obert

Treball educatiu de proximitat als espais de reunió i consum del jovent.

Finalitat: Reduir els riscos associats a les drogues relacionats amb el consum, la venda i les conductes associades, i promoure un lleure constructiu.

Alternativa educativa a la sanció per tinença o consum

Programa educatiu alternatiu a la sanció administrativa per tinença o consum en llocs públics per a menors d’edat i tractament a adults sancionats.

Finalitat: Fer un treball preventiu socioeducatiu sobre drogues, i fer detecció precoç de menors en situació de risc per fer-hi una intervenció.

 

Informació a espais de festa

Taules informatives a espais de festa amb informació sobre drogues i reducció de riscos, i repartiment de materials a establiments d’oci nocturn.

Finalitat: reduir els riscos associats a les drogues en zones on són més freqüents els usos problemàtics.

 

Reducció de danys amb persones drogodependents

Dispensació i recollida de xeringues en medi obert

Dispensació de xeringues a zones calentes i de preservatius, i recollida d’usades.

Finalitat: Reduir els riscos d’infecció i reinfecció del VIH, hepatitis i altres, en persones injectores i altres que usen aquells espais.

 

Intercanvi de xeringues a farmàcies

Gestió de l’accés de les farmàcies als kits de punció higiènica i dels contenidors per a la recollida de les xeringues usades.

Finalitat: Reduir en persones injectores els riscos d’infecció i reinfecció del VIH i altres infeccions, i reduir problemes orgànics associats a la punció.

 

Suport al tractament amb metadona a la ciutat

Conveni de col·laboració amb l’Institut Municipal Serveis Personals de Badalona per la gestió i implementació del programa de tractament de metadona al Bus Intermunicipal de la Metadona i a oficines de farmàcia de Santa Coloma de Gramenet.

Finalitat: Facilitar el programa de manera normalitzada a la ciutat i evitar o reduir l’ús de drogues il·legals i l’ús de la via injectada per al consum.

 

Normalització social

Tallers amb persones drogodependents

Activitats de normalització social i educatives amb persones drogodependents.

Finalitat: Afavorir la incorporació social,  fomentar hàbits saludables i impulsar l’autonomia i l’autoorganització, i oferir a persones drogodependents una alternativa constructiva a la presència a una zona calenta.

 

Seguiment socioeducatiu de persones drogodependents

Seguiment socioeducatiu de persones drogodependents a diferents espais.

Finalitat: Acompanyar processos de normalització social i fomentar millores en l’autonomia de les persones drogodependents.

 

Atenció a famílies de persones drogodependents

Seguiment socioeducatiu de familiars (mares, pares, parelles, etc.) de persones drogodependents.

Finalitat: Potenciar processos de cura i protecció de l’espai familiar, fer mediació en cas de conflicte, i potenciar un entorn el més saludable possible.

 

Ocupació prelaboral per a persones en actiu “Enganxa’t al treball”

Activitats ocupacionals adaptades a la situació de persones drogodependents de millora de l’espai públic.

Finalitat: Oferir una alternativa constructiva a conductes de risc, millorar l’espai públic i donar una imatge positiva de les persones drogodependents.

 

Mediació a zones d’alt risc de consum

Treball educatiu a punts calents amb persones drogodependents en paral·lel a un de sensibilització i mediació amb equipaments i establiments de la zona.

Finalitat: Contenir, prevenir, fer mediació o pal·liar conflictes, entre el grup de persones drogodependents i entre aquest i la resta de la comunitat.

 

Contacte

Plaça de la Vila, 1
08921 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 462 40 00, ext. 3074
pladrogues@gramenet.cat