Hàbits saludables

El Servei de Salut pública i Atenció als consumidors impulsa hàbits saludables en la població en general i en infants, adolescents i joves en particular. Es prioritzen aquestes edats d'una banda pels majors riscos que n'hi ha en aquestes edats i, per l'altra, per la importància d'adquirir bons hàbits en aquest moment vital ja que tindrà repercussió al llarg de tota la seva vida.

No només es fomenten hàbits amb un impacte en la salut individual sinó també en la social i en el medi ambient. Amb les accions també es busca intervenir en els condicionals socials i ambientals que repercuteixen en ella.

L'espai prioritari per a l'educació per a la salut és l'educació formal. Especialment quan la formació és obligatòria, fer l'oferiment en aquest període assegura que arribi a tota la població. L'oferta d'activitats a centres d'educació formal es fa mitjançant el Programa d'Activitats educatives complementàries del Servei d'Educació.

Les activitats s'ofereixen com intervencions puntuals monogràfiques a Primària i Secundària -fetes per especialistes en cada un dels temes- o dins del Pack Salut. Aquest és una proposta de treball que inclou molts temes que intervé en tots els cursos de l'ESO.

A més, es responen demandes d'altres equipaments i la societat organitzada, i s'impulsen campanyes monogràfiques de sensibilització.