Formació de mares i pares

El Servei de Salut pública ofereix tallers de formació per a famílies. La formació permanent de mares, pares i altres familiars és un recurs adreçat a totes aquelles persones que tenen al seu càrrec infants o adolescents en edat escolar (educació infantil, primària i secundària).

Es poden demanar sobre qualsevol tema que estigui relacionada amb la salut física, mental i social, i estarà finançada en la seva totalitat per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. La iniciativa pot partir de les pròpies famílies (AFA, AMPA) o de professionals de centres educatius formals o no formals.

Es poden demanar o bé xerrades o bé tallers fonamentats en casos pràctics i dinàmiques pensades per facilitar el debat i la reflexió conjunta.

Contacte

Plaça de la Vila, 1
08921 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 462 40 00, ext. 3074
promociosalut@gramenet.cat