La promoció de la salut des de la perspectiva de la salut comunitària, té com a objectius:

  • Vetllar per la salut dels ciutadans i les ciutadanes.
  • Fomentar les habilitats i recursos personals que potencien el benestar.
  • Promocionar les xarxes i els sistemes de suport natural.
  • Impulsar els serveis i recursos professionals.
  • Facilitar l’autonomia individual.
  • Desenvolupar una comunitat competent orientada a la salut.

Els condicionants socials són el que determinen més la salut. Per això, una estratègia bàsica per millorar la qualitat de vida de les persones, exigeix disminuir les desigualtats.
El Servei de Salut pública impulsa diferents activitats de promoció de la salut com ara l'educació de les famílies, el treball a centres de secundària per fomentar habilitats personals saludables, el suport a les entitats que intervenen temes de salut a la ciutat, la campanya municipal de sexe segur i prevenció de la sida, i altres.
D'altra banda, potencia metodologies participatives per millorar la qualitat dels programes, millorar la seva cobertura i promoure un model de coimplicació en la salut comunitària.


Servei

Administració
Jaume Nicolás
tel. 93 462 40 00 ext. 3054
salutpublica@gramenet.cat

Tècnic de salut comunitària
Còmic Sedó
tel. 93 462 40 00 ext. 3074
promociosalut@gramenet.cat

Pla municipal sobre drogues
Carme Romera
tel. 93 392 74 11
pladrogues@gramenet.cat