La promoció de la salut des de la perspectiva de la salut comunitària, té com a objectiu:

  • Vetllar per la salut dels ciutadans i ciutadanes.
  • Fomentar les habilitats i recursos personals que potencien el benestar.
  • Promocionar les xarxes i els sistemes de suport natural.
  • Impulsar els serveis i recursos professionals.
  • Facilitar l’autonomia individual.
  • Desenvolupar una comunitat competent orientada a la salut.

Els condicionants socials són el que determinen més la salut. Per això, una estratègia bàsica per millorar la qualitat de vida de les persones passa per disminuir les desigualtats.

El Servei de Salut Pública impulsa diferents activitats de promoció de la salut com ara l'educació de les famílies, el treball a centres de secundària (Pack Salut) per fomentar habilitats personals saludables, el suport a les entitats que intervenen temes de salut a la ciutat, la Campanya municipal de prevenció de la sida i altres.

I d'altra banda, potencia metodologies participatives per millorar la qualitats dels programes, millorar la seva cobertura i promoure un model de coimplicació en la salut comunitària.


Servei

Administració
Eva Gutiérrez i David Delgado
ext. 3054
salutpublica@gramenet.cat

Tècnic de salut comunitària
Còmic Sedó
ext. 3074
promociosalut@gramenet.cat

Pla municipal sobre drogues
Carme Romera
pladrogues@gramenet.cat