El Projecte de l'ACR II

Antecedents

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet crea un projecte innovador i pioner a Catalunya com el de les "Àrees de Conservació i Rehabilitació" per a la rehabilitació d'habitatges en zones vulnerables. La funció de l'Ajuntament és la de promotor i mediador amb els veïns i veïnes, en els projectes tècnics i amb els contractistes per a l'execució de l'obra. Un altre factor innovador és el seu paper de finançador de cada projecte, oferint facilitats de pagament als propietaris d'habitatges, assumint el pagament inicial als contractistes de manera que es puguin dur a terme les rehabilitacions necessàries.

La línia d'actuació no inclou l'adquisició d'habitatges ni subvencions a la rehabilitació, però sí el suport econòmic a la gestió del procés rehabilitador executada per l'administració local, incloent els serveis tècnics i la gestió comunitària, elements clau per garantir l'èxit d'aquesta iniciativa.

Reconeixement

La primera experiència, el projecte d'execució de "Rehabilitació dels edificis inclosos en l'Àrea de Conservació i Rehabilitació (ACR) del carrer Pirineus entre Bruc i Olot", dut a terme per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, com a part del seu Programa d'actuació municipal "Renovem els barris", ha estat reconegut per la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals com un model de gestió innovador de "Bona Pràctica Municipal" en matèria d'habitatge.

ACR II
Ara, es posa en marxa un segon projecte, l' ACR II, que abasta l'entorn de Mas Marí i que inclou la rehabilitació de 48 edificis (34 ja conveniats) en aquests carrers: Mas Marí, Pirineus, Valentí Escalas, Bruc, Doctor Pagés i Flor i Cel.

Del total dels 48 edificis que es rehabiliten, 34 ja estàn conveniats, el que significa un nombre de 362 habitatges i 41 locals i gairabé un miler de veïns (segons padró).

Foto
Mas Marí, 91

Les dades

GRANS XIFRES ACR II

DESCRIPCIÓ DE L'ÀMBIT
Carrers de l'àmbit: Mas Marí, Pirineus, Valentí Escalas, Bruc, Doctor Pagés i Flor i Cel

DINS L'ÀMBIT
Nombre d'edificis: 48 edificis
Nombre habitatges: "423 habitatges i 51 locals (470 entitats)"
Habitants: 1097 habitants segons padró
Propietaris: 612 (independentment de la seva residència)

DINS DEL CONVENI
Nombre d'edificis: 34 edificis
Nombre de pisos: "362 habitatges i 41 locals (403 entitats)"
Habitants: 946 habitants segons padró
Propietaris: 548 (independentment de la seva residència)

Dades econòmiques

PREVISIÓ DEL COST DELS EDIFICIS AMB CONVENI
Cost Obres: 3.052.530,99 €
Cost Honoraris: 384.772,81 €
IVA: 721.833,80 €
Cost Màxim Previst: 4.159.137,60 €
Subvenció CMH (AMB): 1.190.711,45 €
Total Cost Final Previst: 2.968.426,15 €