Fundació Privada Germina

Foto de la Fundació Germina

La Fundació Germina ofereix oportunitats per millorar la qualitat de vida a infants, joves i les seves famílies, especialment les que estan en situació de vulnerabilitat, acompanyant-los i promovent que siguin protagonistes d’aquest procés dins del seu territori.

La Fundació Germina, té tres projectes d’atenció directa.

Centre Obert Infantil: És un servei diürn preventiu amb capacitat per atendre 30 infants d’entre 5 i 12 anys, derivats per Serveis Socials, que dóna suport, estimula i potencia el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l ‘adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, compensant les seves carències socioeducatives mitjançant el treball individual, grupal, familiar, treball en xarxa i amb la comunitat. Admet voluntariat.

Espai Jove: Centre Obert d’adolescents (12 a 16 anys). Espai diürn d’activitats socioeducatives que parteix d’una proposta educativa dirigida a potenciar l’autonomia de l’adolescent i l’adequada presa de decisions. Disposa de 35 places, també derivades de Serveis Socials. El seguiment és de gran intensitat igual a la del Centre Obert Infantil, amb un tipus d’activitat més oberta. Admet voluntariat

GR (Gran Recorregut): Es tracta d’un projecte d’orientació acompanyament formatiu sociolaboral a joves de 16 a 21 anys. Disposa de 40 places i es treballa a través de les seves habilitats i la formació continuada, buscant la seva pròpia autonomia, per esdevenir ciutadans actius i fomentar el contacte amb el món de l’empresa. Admet voluntariat.

Projectes Comunitaris: Projecte transversal als tres anteriors, que persegueix millorar la comunitat, on està present l'entitat, partint del protagonisme dels propis usuaris i/o voluntaris, comprometent-se amb el seu entorn més proper. Admet voluntariat.

 

Logo de la Fundació Germina

Fundació Privada Germina

C/ Nàpols, 35

Telèfon 93 468 61 29

Web

Web oficial Fundació Privada Germina

Facebook

Perfil Fundació Privada Germina

Twitter

Twitter oficial Fundació Privada Germina

Nombre de professionals: 11 

Nombre de voluntaris: 80

Nombre d’usuaris: 132