El Far. Servei Social Protestant

Foto de El Far

Projectes

CENTRE OBERT MOISÈS

Des de El Far, considerem que hem d’intervenir a la nostra societat per  intentar corregir les desigualtats socials que pateixen milers d’infants a Catalunya. Detectada aquesta necessitat, el 5 de gener del 2004 s’inaugurà el Centre Obert Moisès.

Quins són els nostres objectius?

Creiem que els infants tenen capacitat per superar situacions adverses si troben referents positius dels quals brollin afectivitat i amor.

El procés educatiu que oferim està orientat a la construcció d’espais d’esperança en els quals podem intervenir positivament, per tal que l’infant tingui l’oportunitat de recuperar-se de les seves situacions difícils i/o traumàtiques. Treballem de valent per aconseguir i facilitar la integració dels infants a la societat en igualtat de condicions.

Els nostres objectius són els següents:

•   Prevenir, detectar i actuar davant les situacions de risc i conflicte social en què es puguin trobar  els infants i els adolescents.

•   Facilitar el desenvolupament integral de la població infantil i adolescent usuària del centre obert a partir de la pedagogia de la vida quotidiana.

•   Afavorir l’adquisició d’autonomia personal de cada nen/a potenciant el desenvolupament de les competències i la compensació de les deficiències socioeducatives.

•   Facilitar la comprensió de la realitat personal i el desenvolupament de la capacitat d’actuació eficaç dels educands davant d’aquesta situació.

Els programes que desenvolupem en aquesta tasca pretenen cobrir totes les necessitats dels infants i les seves famílies.

 

MOI JOVE

El Moi Jove, neix lany 2011 com una extensió del Centre Obert Moisès, atès que volem donar continuïtat a les necessitats educatives dels adolescents de 12 a 16 anys.

Els principals eixos de treball se centren en:

•    L’autoestima i la confiança en ells mateixos.

•    El coneixement i l’admissió dels canvis físics que estan experimentant.

•    El respecte a les seves opinions i la necessitat de respectar les dels altres.

•    L’estímul de les actituds tolerants envers ells mateixos i amb els altres, és a dir, l’estima pel diàleg i l’harmonia.

 

ESPAI FAMÍLIES

Espai Famílies: Oferim un servei de suport i orientació a aquelles persones que es troben en situació de risc o situació d’exclusió social (dijous matins i divendres tarda). La major part dels beneficiaris/es tenen llurs fills en el Centre Obert Moisès. En aquest espai impulsem dinàmiques de grup que fomentin l’autoconeixement, fem tallers que afavoreixin la confiança i sentiment de pertinença al grup; promocionem activitats que potencien la igualtat d’oportunitats, treballem les emocions mitjançant dinàmiques d’intel.lgència emocional, etc...

 

APRENENT EN FAMÍLIA: CASAL FAMILIAR A AIGUAVIVA. (Casa de Colònies).

 "Aprenent en família": és un projecte que ofereix a les famílies del Centre Obert Moisès la possibilitat de gaudir d'un període de vacances (una setmana al mes de juliol) a la Casa d’Aiguaviva amb l'objectiu de reforçar els vincles paterno-familiars. Aquest projecte s'adreça a famílies en situació de risc social. Es pretén treballar amb les famílies aspectes tan importants com el desenvolupament de pautes de conducta que millorin les relacions familiars. Aspectes com la adquisició d'habilitats d'atenció, cura i educació necessàries per millorar l'atenció prestada als seus fills/es afavorint una convivència saludable i un major benestar i qualitat de vida.

En aquesta intervenció, es preveuen dos eixos d'actuació:

1) Millorar la convivència familiar

2) Aprendre a gaudir de la família mitjançant l'oci i el temps lliure

Aquesta activitat proporcionarà a les famílies la possibilitat de sortir del seu entorn quotidià, en moltes ocasions envoltat de situacions no favorables que no els permet aturar-se, reflexionar i abordar convenientment les situacions de tensió i conflicte que sorgeixen en el nucli familiar.

A "Aprenent en família" s'establiran espais dirigits i no dirigits. És a dir, es preveu en l'horari diari, temps perquè la pròpia família pugui decidir quines activitats realitzen per ells mateixos. Sent aquest un element important per afavorir l'autonomia dels nuclis familiars.

 

PIS D’ORIENTACIÓ, REINSERCIÓ I TRACTAMENT

Des del 1996, oferim un pis semi-tutelat per educadors, psicòlegs i voluntaris. El pis disposa d’una capacitat per a quatre residents, els quals han de conviure i complir les normes de convivència i respecte. Cada resident ha de seguir l’itinerari individual dissenyat per l’equip d’El Far. Es consensuen amb l’intern els objectius a assolir a les respectives àrees de treball: econòmica, laboral, psicològica, familiar, etc.

 

LLAR EL FAR A BOLÍVIA 

A l’any 2011 es crea la Llar que té cura de mares adolescents entre 10 i 15 anys (edat d’entrada) fins als 18 anys (sortida de la Llar) així com dels seus nadons.

Els nostres objectius generals són els següents:

Acollir i proporcionar la convivència en un entorn integrador, facilitant una educació, un control i seguiment mèdic, un suport psicològic, i promovent l’aprenentatge d’un ofici i la integració social.

Des d’aquest marc, oferim:

•    Atenció integral a les mares adolescents i als seus fills/es des d’una concepció que inclou les àrees de vida física, psíquica, socieconòmica i espiritual.

•    Oferim protecció i una atenció acollidora i personalitzada que promou la seguretat i autonomia en el desenvolupament personal cap a una millora de qualitat de vida.

•    Fomentem la participació en els processos educatius, en la prevenció de situacions en risc i resolució a través de la mediació.

•    Afavorim la reinserció sociofamiliar.

 Necessitem la col·laboració de persones voluntàries, anima’t i vine!!

 

 

Logo de El Far

El Far. Servei Social Protestant

C/ Pirineus, 2

Telèfon 93 386 10 48 (dimarts i dijous de 10.00 a 14.00/dilluns a divendres de 16.00 a 20.00)

direccio@elfarsocial.cat

Web

Web oficial El Far

Facebook

Perfil Moisés Centre Obert

 

Nombre de professionals: 15 (entre Espanya i Bolívia)

Nombre de voluntaris: 15

Nombre d’usuaris: 86