Santa Coloma actua per protegir els seus espais naturals forestals

Per a la prevenció d'incendis, no es pot fer foc en terrenys forestals fins a mitjan octubre. L’Ajuntament fa una crida a la ciutadania per gaudir de la natura de forma cívica i responsable.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat ha decretat que entre el 15 de març i el 15 d’octubre queda prohibit encendre qualsevol tipus de foc en espais forestals (Serralada de Marina i Parc Fluvial del Besòs, al nostre municipi) i a la franja de 500 metres que els envolten.

Per protegir Santa Coloma, amb especial atenció als barris més propers a les masses forestals i a la notable biodiversitat de la ciutat, queda totalment prohibit tots els dies de l’any fumar, llançar burilles de cigarretes i fer servir elements pirotècnics a les zones forestals. Tampoc es poden deixar residus o restes de qualsevol mena fora de les zones habilitades.

Es demana la col·laboració de la ciutadania, especialment en aquest període de màxim risc fins a l’octubre. Davant de qualsevol incidència, cal trucar de seguida al telèfon d’emergències, 112, o a la Policia Local, 092.

Accions municipals per minimitzar el risc d’incendi

L’Ajuntament fa tasques regulars i periòdiques per a la prevenció d’incendis forestals als espais naturals, com ara la desbrossada de la franja forestal, l’eliminació de combustible vegetal com la tala de pins morts o afectats per la sequera, l’arranjament i obertura de camins, així com campanyes de sensibilització i divulgació, entre altres actuacions.
També es compta amb serveis de vigilància forestal mitjançant patrulles mòbils dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local, amb la col·laboració de l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF 301), dels Agents Rurals i de Protecció Civil, que asseguren una ràpida identificació i actuació conjunta davant de qualsevol incidència. Cal destacar la participació del Programa municipal de Serenes i Serenos, els quals donen suport a la vigilància en zones urbanes perifèriques a la Serralada de Marina.

A més, es disposa del Pla d’informació i vigilància contra incendis forestals de la Diputació de Barcelona que garanteix la ràpida identificació de qualsevol incidència, mb instal·lacions com la torre de guaita ubicada a la part lta del barri de Can Franquesa i la torre de Montcada, que roporcionen una millor visibilitat del municipi.
Amb aquestes accions es contribueix a reduir el risc ’incendis i, en cas de produir-se'n, permet una actuació mmediata del cos de bombers de la ciutat, que poden rribar a la zona de foc amb diversos vehicles i mitjans ’extinció aeris en pocs minuts.

L'esforç de tot i totes per fer un ús responsable i prudent e les zones forestals és clau per millorar les condicions de ostenibilitat del medi natural de la ciutat.

La neteja dels boscos, prioritària

La sequera prolongada incideix greument en els espais verds del municipi i ha provocat una mortalitat obrevinguda d'arbres, afectant sobretot el pi pinyer. a presència d'arbres morts i afectats per la sequera ugmenta el risc d'incendi per l’acumulació de combustible vegetal als boscos. Davant d’aquesta situació, s'ha dentificat les zones amb major afectació i s'ha desenvolupat un pla d'acció per a la retirada i gestió de la usta morta, de manera respectuosa i sostenible amb els àbitats existents.

L’Ajuntament, la Diputació de Barcelona i el Consorci erralada de Marina, amb la col.laboració d’entitats iutadanes com el Centre Excursionista Puig Castellar, estan treballant conjuntament en la retirada de l’arbrat fectat per la sequera a la Serralada de Marina. Es racta d’una feina de gran importància per reduir el risc ’incendis forestals al nostre municipi en què participa ambé l’Associació de Defensa Forestal (ADF).

Les tasques es desenvolupen des del mes de gener en iverses finques públiques del municipi tant a l’àmbit e la Font de l’Alzina com a Torribera on la Diputació e Barcelona ha iniciat ja els treballs de retirada de ’arbrat mort.

L’alcaldessa, Núria Parlon, ha sol.licitat el suport de la eneralitat de Catalunya per continuar amb aquests reballs de retirada de l’arbrat malmès per sequera o fectat per l’escarbat Tomicus destruens.

Les feines en curs es desenvoluparan ns que sigui possible, n funció de les condicions meteorològiques.