PU-132b - Modificació puntual de PGM per a la ubicació d'un centre cívic i residència al c. Beethoven, 9 i c. Nàpols, 41.

Aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 29 de gener de 2007.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4882 el 14/05/2007.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2006 / 024500 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.

Annexes.