Modificacions puntuals del PGM al marge esquerre del riu Besòs al terme municipal de Sant Adrià de Besòs.

codi Municipal: PU-047/MPG

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 26/01/2000
  • Data publicació expedient (DOGC): 03/03/2000
DOCUMENTACIÓ: