Suspensió de llicències per l’atorgament de llicències urbanístiques d’enderroc i d’obres que alterin la configuració volumètrica de l’edificació i/o la composició arquitectònica de les façanes en diferents àmbits de la ciutat

codi Municipal: SL-221

 

Inclou prorroga de la suspensió de llicències.

Expedient de Suspensió de llicències amb Prorroga.

Motiu: Dins els treballs previs per a la Modificació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Santa Coloma de Gramenet, s’ha establert com a àmbit d’estudi els edificis existents a les zones qualificades com a zona residencial de Santa Coloma Vella (clau Rscv), zona residencial del casc antic (clau Rc), zona residencial del passeig de l’Església (clau Rp) i zona de substitució de l’edificació del casc antic (clau 12ca), i s’ha elaborat un llistat d’edificis amb valor patrimonial per a la resta de zones de la ciutat.

Objectiu: La suspensió de llicències d’obres que es proposa té com a principal objectiu evitar que, durant l’estudi del seu valor patrimonial, es realitzin obres que malmetin l’interès històric i arquitectònic dels edificis que poden passar a ampliar el Pla Especial de Protecció de la ciutat. 

APROVACIÓ SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES:
Aprovació:

 • Data Aprovació (decret 4588 tinència d'alcaldia): 07/05/2021.
 • Data ratificació Ple de l'Ajuntament: 31/05/2021.

Publicacions:

 • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB):  14/05/2021.
 • Tauler d'anuncis de l'Ajuntament: 11/05/2021
 • Diari "El Periódico":  17/05/2021
 • Web de l'Ajuntament (Dpt. Informació Urbanística):  07/05/2021.

Documentació:

PERÍODE DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES:

6 MESOS, comptant-se el termini des del dia següent a l'última publicació obligatòria.

DEL 18 DE MAIG AL 18 DE NOVEMBRE DE 2021.

 


PRÒRROGA DE 6 MESOS DE LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES:
L'inici de la pròrroga comença a partir del dia en què finalitza la suspensió adaptada pel Decret núm. 4588.

Aprovació pròrroga:

 • Data Aprovació pròrroga (Ple de l'Ajuntament): 25/10/2021.

Publicacions:

 • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB):  29/10/2021.
 • Tauler d'anuncis de l'Ajuntament: 29/10/2021.
 • Diari "El Periódico":  03/11/2021.
 • Web de l'Ajuntament (Dpt. Informació Urbanística):  28/10/2021.

Documentació:

 

DATA FINALITZACIÓ DE LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES:

18 DE MAIG DE 2022.