Projecte de reparcel·lació de les finques situades al carrer Cristòfor Colom,42-52 i Washington,20-22 pel desenvolupament del polígon d'actuació PA-2.03a/196P

codi Municipal: GU-058 / PR

 

Expedient aprovat de forma Inicial i en període d'Informació Pública

Àmbit: Finque situades al carrer de Cristòfor Colom, 42-52 cantonada amb el carrer de Washington, 20-22.

Proposta: L’objectiu de la proposta és l'execució del poligon d'actuació PA-2.03a/196P situat al carrer de Cristòfor Colom, 42-52 cantonada amb el carrer de Washington, 20-22 per mitjà del projecte de reparcel·lació, la posterior urbanització de la zona i la construcció d'un edifici d'habitages.

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació: 13/10/2020.

Publicacions:

  • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB):  02/11/2020.
  • Full informatiu de l'Ajuntament:  23/10/2020.
  • Diari "El Periódico":  04/11/2020.
  • Web de l'Ajuntament (Dpt. Informació Urbanística):  16/10/2020.

PERÍODE D'EXPOSICIÓ PÚBLICA:
Un mes, comptant-se el termini des del dia següent a l'última publicació obligatòria.

DEL 05 DE NOVEMBRE AL 07 DE DESEMBRE DE 2020.

DOCUMENTACIÓ: