Pla local de l'habitatge

codi Municipal: PU-219/VP

 

Expedient aprovat de forma Inicial i en període d'Informació Pública

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació Inicial (Ple de l'Ajuntament): 26/04/2021.

Publicacions:

  • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB):  pendent.
  • Tauler d'anuncis de l'Ajuntament:  pendent.
  • Diari "El Periódico":  pendent.
  • Web de l'Ajuntament (Dpt. Informació Urbanística):  30/04/2021.

PERÍODE D'EXPOSICIÓ PÚBLICA:
Un mes, comptant-se el termini des del dia següent a l'última publicació obligatòria.

PENDENT ÚLTIMA PUBLICACIÓ OBLIGATÒRIA.

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica: