Pla Especial de concrecció d'usos a l'equipament de la CIBA

codi Municipal: PU-214/PE

 

Expedient aprovat de forma Inicial i en període d'Informació Pública

Objecte: L’objectiu principal de la proposta respon a la voluntat de destinar la totalitat de l’edifici a Centre Feminista, amb l’ampliació del propi centre amb aules, sales de treball, espai co-working, espai cooperatiu de restauració i venda i tallers, juntament amb la creació d’allotjaments independents dotacionals per a dones víctimes de la violència de gènere i l’adequació de la coberta amb horts urbans per a producció pròpia.

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació Inicial (Ple de l'Ajuntament): 15/06/2020.

Publicacions:

  • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB):  15/06/2020.
  • Tauler d'anuncis de l'Ajuntament:  12/06/2020.
  • Diari "El Periódico":  16/06/2020.
  • Web de l'Ajuntament (Dpt. Informació Urbanística):  12/06/2020.

PERÍODE D'EXPOSICIÓ PÚBLICA:
Un mes, comptant-se el termini des del dia següent a l'última publicació obligatòria.

DEL 17 DE JUNY AL 17 DE JULIOL DE 2020.

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica: