Modificació puntual del PGM per a l'obtenció d'habitatge dotacional al Complex Oliveres

codi Municipal: PU-217/MPG

 

Objecte: L’objectiu principal de la proposta és la d’ampliar els usos de l’equipament per tal de destinar una part de l’edificació existent a allotjament dotacional per a joves, amb l´opció de destinar la planta baixa a residència esportiva. Es reconeix també l´existència de la Llar d´Infants, amb la incorporació de l´ús Docent.

Es qualifica amb la clau urbanística 7hd-j, habitatges dotacionals per a joves, per destinar els habitatges en règim de lloguer assequible destinat expressament a la gent jove, per facilitar a aquest col·lectiu l'accés a l'habitatge dins la ciutat.

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
  • Data aprovació Provisional (Ple de l'Ajuntament): 22/03/2021.
  • Data publicació Web municipal (Dpt Informació urbanística): 06/04/2021.


DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica: