Modificació puntual del PGM per a l'obtenció d'habitatge assequible.

codi Municipal: PU-222/MPG

 

 

Expedient aprovat Inicialment.

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació Inicial (Ple de l'Ajuntament): 09/06/2021.

Publicacions:

  • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB):  11/06/2021.
  • Tauler d'anuncis de l'Ajuntament:  11/06/2021.
  • Diari "El Periódico":  14/06/2021.
  • Web de l'Ajuntament (Dpt. Informació Urbanística):  10/06/2021.

PERÍODE D'EXPOSICIÓ PÚBLICA:
Un MES, comptant-se el termini des del dia següent a l'última publicació obligatòria.

DEL 15 DE JUNY AL 15 DE JULIOL DE 2021.

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica:

 

OBSERVACIONS:

Existeix una suspensió de llicències relacionat ambaquest expedient. Es pot consultar al següent enllaç.