Modificació puntual de PGM per a l’ajust del projecte d’urbanització del pg. de la Salzereda entre l’av. de la Pallaresa i la plaça d’en Baró.

codi Municipal: PU-224/PE

 

Expedient aprovat de forma Inicial i en període d'Informació Pública

Objecte: la MPGM per a l’ajust del projecte d’urbanització del passeig Salzereda s’emmarca dins de les actuacions previstes al Pla de Pinta Verda, aprovat pel Conseller de Territori i Sostenibilitat el 2017. Durant l’execució d’aquestes actuacions, es replanteja l’àmbit d’intervenció i es proposa traslladar les àrees qualificades d’espai lliure (6b) properes a les edificacions del passeig de la Salzereda a la vora del riu. D’aquesta manera es redueix l’espai destinat a vialitat aconseguint un augment de zones verdes i altres avantatges que serveixen a l’interès general.

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació Inicial (Ple de l'Ajuntament): 25/10/2021.

Publicacions:

  • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB):  29/10/2021.
  • Tauler d'anuncis de l'Ajuntament:  29/10/2021.
  • Diari "El Periódico":  03/11/2021.
  • Web de l'Ajuntament (Dpt. Informació Urbanística):  28/10/2020.

PERÍODE D'EXPOSICIÓ PÚBLICA:
Un mes, comptant-se el termini des del dia següent a l'última publicació obligatòria.

DEL 04 DE NOVEMBRE AL 07 DE DESEMBRE DE 2021.

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica: