Modificació puntual de PGM per a la ubicació de la comissaria de policial local

codi Municipal: PU-216/MPG

 

Expedient aprovat de forma Inicial i en període d'Informació Pública

Objecte: Aquest document neix de la voluntat municipal de traslladar la seu de la policia local del soterrani de l'edifici d'habitatge protegit de l'espai cívic del raval on es troba actualment, a un indret del mateix barri però molt millor comunicat, millorat i modernitzat.

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació Inicial (Ple de l'Ajuntament): 28/09/2020.

Publicacions:

  • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB):  08/10/2020.
  • Tauler d'anuncis de l'Ajuntament:  08/10/2020.
  • Diari "El Periódico":  13/10/2020.
  • Web de l'Ajuntament (Dpt. Informació Urbanística):  06/10/2020.

PERÍODE D'EXPOSICIÓ PÚBLICA:
Un mes, comptant-se el termini d'al·legacions des del dia següent a l'última publicació obligatòria.

FINS AL 16 DE NOVEMBRE DE 2020 INCLÒS.

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica: