Conveni urbanístic entre l'Ajuntament i Aktuland 54 SL al cr. de Washington, 20-22 cantonada amb el cr. de Cristòfor Colom, 42-52

codi Municipal: CU-13

 

Expedient aprovat de forma Inicial.

Objecte: Compaginar l'obligació d'aquesta promotora d'urbanitzar l'àmbit del polígon i l'interès municipal d'ampliar-lo en superfície, amb acabats de més qualitat pel conjunt.

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació Inicial (junta de Govern Local): 18/05/2021.

Publicacions:

  • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB):  04/06/2021.
  • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC):  09/06/2021.
  • Tauler d'anuncis de l'Ajuntament:  31/05/2021.
  • Diari "El Periódico":  03/06/2021.
  • Web de l'Ajuntament (Dpt. Informació Urbanística):  31/05/2021.
PERÍODE D'EXPOSICIÓ PÚBLICA:

DEL 09 DE JUNY AL 09 DE JULIOL DE 2021.

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica: