Conveni urbanístic de col.laboració entre l'Ajuntament i el Consorci Metropolità de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la rehabilitació de l'àmbit dels barris Fondo, Santa Rosa i Raval

codi Municipal: CU-14

 

Expedient aprovat de forma Inicial i en període d'Informació Pública

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació Inicial (junta de Govern Local): 25/05/2021.

Publicacions:

  • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB):  pendent.
  • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC):  pendent.
  • Tauler d'anuncis de l'Ajuntament:  31/05/2021.
  • Web de l'Ajuntament (Dpt. Informació Urbanística):  01/06/2021.

PERÍODE D´EXPOSICIÓ PÚBLICA:
Un mes, comptant-se el termini des del dia següent a l'última publicació obligatòria.

PENDENT ÚLTIMA PUBLICACIÓ OBLIGATÒRIA.

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica: