Bases reguladores per a l'otorgament de subvencions a persones propietàries d'habitages situats a l'àmbit de l'Àrea de Conservació i Rehabilitació del Mas Mari

codi Municipal: GU-057/AC_brs

 

 

Expedient aprovat Inicialment.

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació Inicial (Junta de Govern local): 15/06/2021.

Publicacions:

  • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB):  25/06/2021.
  • Tauler d'anuncis de l'Ajuntament:  16/06/2021.
  • Full Informatiu Ajuntament:  18/06/2021.
  • Web de l'Ajuntament (Dpt. Informació Urbanística):  17/06/2021.
  • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC): 25/06/2021.

PERÍODE D'EXPOSICIÓ PÚBLICA:
20 DIES hábils, comptant-se el termini des del dia següent a la publicació al BOPB.

DEL 28 DE JUNY AL 23 DE JULIOL DE 2021.

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica: