1ª revisió del Pla de millora urbana per a la regulació dels eixos comercials i usos

codi Municipal: PU-220/MPM

 

Expedient aprovat Inicialment.

DATA D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació: 26/04/2021.

Publicacions:

  • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB):  11/05/2021.
  • Tauler d'anuncis de l'Ajuntament:  11/05/2021.
  • Diari "El Periódico":  06/05/2021.
  • Web de l'Ajuntament (Dpt. Informació Urbanística):  30/04/2021.

PERÍODE D'EXPOSICIÓ PÚBLICA:
Un mes, comptant-se el termini des del dia següent a l'última publicació obligatòria.

DEL 12 DE MAIG A 14 DE JUNY DE 2021.

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica: