Protecció Patrimoni Arquitectònic

Les finques situades dins un àmbit de protecció hauran de complir, a més a més del que dictamini la normativa (clau urbanística) que el regula, el que estigui determinat de forma específica pel seu tipus de protecció.

Es pot consultar el “Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Santa Coloma de Gramenet”  que regula la normativa general dels elements inclosos dins els elements Patrimonials de la ciutat en el següent enllaç.

Per saber si una finca en concret està dins d'un àmbit de protecció arquitectònica cal consultar al Geoportal Urbanístic. Picant en la finca  d'interès amb el ratolí o posant la seva adreça sortirà a la part dreta la normativa que li afecta i si la finca en qüestió està o no dins un àmbit de protecció.

 

Accés al Visor de Protecció Urbanística

 

CATEGORIES DEL BENS PROTEGITS I NORMATIVA A COMPLIR:

Atenent a llur valor històric, arquitectònic, paisatgístic, arqueològic, cultural o testimonial s’ha agrupat els Béns en:

Normativa individualitzada:

 

Normativa general

 

CLASSIFICACIÓ DELS BENS PROTEGITS:

A les fitxes normatives de cada element hi consta el tipus de protecció. És classifica els béns en:

  • BCIN      Béns Culturals d’Interès Nacional.
  • BCIL      Béns Culturals d’Interès Local.
  • EPA       Espais de Protecció Arqueològica.

 

FITXES INDIVIDUALITZADES DE CADA ELEMENT PROTEGIT:

En el següent ENLLAÇ es pot consultar les fitxes individualitzades de cada element del patrimoni arquitectònic amb explicació informativa i intervencions permeses en cada element.