Protecció Infraestructures

En aquesta secció es pot consultar els àmbits de protecció d'infraestructures presents a la ciutat com pot ser el pas subterrani del Metro (L1-L9), el pas de línies elèctriques, de carreteres, etc.

 

ÀMBITS DE PROTECCIÓ: