Modificació del polígon d’actuació de les finques del carrer de la Mare de Déu dels Àngels, 49 i pg. de la Salzereda, 2-5

codi Municipal: GU-060/PA

Àmbit: Finques situades al carrer de la Mare de Déu dels Àngels, 49 i pg. de la Salzereda, 2-5.

Objecte: El desenvolupament d’aquest polígon d’actuació revesteix d’un interès especial degut a la seva ubicació pròxima als accessos al parc fluvial del Besòs, àrea que ha estat en remodelació des dels últims anys. La no execució d’aquest àmbit suposaria, per un costat, una discontinuïtat urbanística en relació amb la previsió del PGM impossibilitant un correcte acabat de la zona, per altra, un impediment per a la consecució de l’aspecte completament renovat del passeig Salzereda.

Són diverses les gestions i actuacions que s’han dut a terme per a avançar en el desenvolupament del polígon, promogudes per la entitat propietària majoritària del polígon (enderroc de la nau, reunions i negociacions entre les persones propietàries de les finques del polígon i l’Ajuntament, etc.). Ara bé, no s’ha pogut arribat a cap acord amb els veïns i veïnes del Passeig Salzereda, desprès d’exhaurir totes les vies de negociació.

Així doncs i davant la impossibilitat de desenvolupar el polígon d’actuació mitjançant la construcció d’una edificació unitària a les 4 parcel·les descrites, es proposa modificar la delimitació de l’actual polígon d’actuació mitjançant l’exclusió de la finca del passeig Salzereda, número 4-5. Aquesta parcel·la disposa del solar lliure d’edificacions i al desvincular-se del polígon d’actuació, podria continuar amb la construcció d’un edifici d’obra nova d’acord amb els paràmetres definits en el PGM.

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació definitiva: 20/04/2022
  • Data publicació expedient (BOPB): 02/05/2022
  • Data publicació web municipal: 05/05/2022
DOCUMENTACIÓ: