Delimitació d'una unitat d'actuació al carrer Francesc Viñas, 16-20.

codi Municipal: GU-027/PA

  • codi RPUC:  1992 / 000769 / M

Àmbit: Finques situades al carrer Francesc Viñas, 16-20.

Proposta: Delimitació d'aquesta unitat d'actuació per tal que dins del seu àmbit es desenvolupi de manera unitària l'edificació prevista i permesa pel planejament, es cedeixin els sols afectats pels vials i s'executin les obres d'urbanització dels mateixos.

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 24/02/1992
  • Data publicació expedient: 23/11/1992
DOCUMENTACIÓ: