Projecte de reparcel·lació a l'àmbit del Pla Parcial del Polígon Industrial del Bosc Llarg i les Canyes

codi Municipal: GU-010/PR

  • codi RPUC:  1986 / 002016 / M

Àmbit: Finques situades al Polígon industrial del Bosc Llarg i les Canyes.

Proposta: Integració de les finques compreses en el Polígon d'Actuació núm. 1 per a la seva nova divisió d'acord amb el planejament i adjudicació de les parcel·les resultants als propietaris de les primitives, en proporció als seus respectius drets.

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 30/09/1987
DOCUMENTACIÓ: