Ordenança municipal sobre la incorporació de sistemes de captació d'energia solar, l'estalvi energètic i la racionalització dels usos de l'aigua en edificis al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet

codi Municipal: PU-123a/ON

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 30/05/2005
  • Data publicació expedient (DOGC): 19/07/2005
  • Data publicació normativa (DOGC): 19/07/2006
DOCUMENTACIÓ: