Modificació puntual del PE de protecció del patrimoni arquitectònic a la fitxa número J4-Cementiri Vell

codi Municipal: PU-089/MPE

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 13/03/2002
  • Data publicació expedient (DOGC): 25/06/2002
  • Data publicació normativa (DOGC): 12/11/2007
DOCUMENTACIÓ: