Modificació del PP del sector Nord-oest de delimitació de polígons d'actuació urbanística a excepció del sector delimitat per la carretera de la Roca, avinguda de la Pallaresa i riu Besòs

codi Municipal: PU-819/MPP

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 06/03/1973
  • Data publicació expedient (BOPB): 11/04/1973

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita:

Documentació Gràfica: