Estudi de Detall d'ordenació de volums de l'OP-04 al carrer Mossèn Camill Rossell, 62 i Plaça de l'Església, 1-2

codi Municipal: ED-58

  • codi RPUC:  2002 / 000404 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data d'aprovació:             04/02/2002
  • Data d'assabentat:           25/03/2002
  • Data publicació (BOPB): 16/02/2002
 DOCUMENTACIÓ: