Estudi de detall d'ordenació volums de la finca del carrer de València, 42-44 amb Astúries, 1 i Canàries, 19-21

codi Municipal: ED-49

  • codi RPUC:  2001 / 000948 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació:                 26/03/2001
  • Data Assabentat:               23/05/2001
  • Data publicació (BOPB):  13/04/2001
DOCUMENTACIÓ: