Estudi de detall d'ordenació de volums de la finca de l'av Pallaresa, 26-28 amb carrer d'en Baró, 32-34

codi Municipal: ED-30

  • codi RPUC:  1998 / 002483 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació:                 15/09/1998
  • Data Assabentat:               18/11/1998
  • Data publicació (BOPB):    05/02/1999
DOCUMENTACIÓ: