Estudi de detall d'ordenació de volums de la finca del carrer Gènova, 47 amb el carrer Milà, 22-26

codi Municipal: ED-28

  • codi RPUC:  1997 / 002640 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació:                 15/07/1997
  • Data Assabentat:               25/06/1998
  • Data publicació (BOPB):   23/10/1997
DOCUMENTACIÓ: