Estudi de detall d'ordenació de volums de la finca de l'Avinguda Generalitat, 275 amb Avinguda Torre Roja, 1

codi Municipal: ED-23

  • codi RPUC:  1995 / 001570 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació:                 26/05/1995
  • Data Assabentat:               26/07/1995
  • Data publicació (BOPB):   24/06/1995
DOCUMENTACIÓ: