Estudi de detall d'ordenació de volums i parcel·lació de la finca del cr. Ramon Berenguer IV,115-121, av Primavera,2-18 i Garcelan Marquet,14-18

codi Municipal: ED-15

  • codi RPUC:  1990 / 001751 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació:                17/10/1990
  • Data Assabentat:              30/11/1990
  • Data publicació (BOPB): 05/12/1990
DOCUMENTACIÓ: