Suspensió de llicències d’enderroc i d’obres que alterin la configuració volumètrica de l’edificació i/o la composició arquitectònica de les façanes en diferents àmbits de la ciutat

codi Municipal: SL-221

 

Expedient de Suspensió de llicències.

NOTA:  Aquesta Suspensió de Llicències esta formada per l'expedient inicial + 2 pròrrogues (SL-1, SL-2, SL-3).

Motiu: Dins els treballs previs per a la Modificació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Santa Coloma de Gramenet, s’ha establert com a àmbit d’estudi els edificis existents a les zones qualificades com a zona residencial de Santa Coloma Vella (clau Rscv), zona residencial del casc antic (clau Rc), zona residencial del passeig de l’Església (clau Rp) i zona de substitució de l’edificació del casc antic (clau 12ca), i altres àmbits de la ciutat.

Objectiu: La suspensió de llicències d’obres que es proposa té com a principal objectiu evitar que, durant l’estudi del seu valor patrimonial, es realitzin obres que malmetin l’interès històric i arquitectònic dels edificis que poden passar a ampliar el Pla Especial de Protecció de la ciutat.

DOCUMENTACIÓ, DATES APROVACIÓ I PUBLICACIONS (SL-1):
Aprovació:

 • Data Aprovació: 07/05/2021.
 • Data ratificació Ple de l'Ajuntament: 31/05/2021.

Publicacions:

 • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB):  14/05/2021.
 • Tauler d'anuncis de l'Ajuntament: 11/05/2021
 • Diari "El Periódico":  17/05/2021
 • Web de l'Ajuntament (Dpt. Informació Urbanística):  07/05/2021.

Documentació:

 

 

PERÍODE DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES (SL-1):

6 MESOS, comptant-se el termini des del dia següent a l'última publicació obligatòria.

DEL 18 DE MAIG AL 18 DE NOVEMBRE DE 2021, AMBDÓS INCLOSOS. 

PRÒRROGA DE 6 MESOS DE LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES (SL-2):
NOTA: L'inici de la pròrroga començarà a partir del dia en què finalitza la suspensió de llicències anterior.

Aprovació pròrroga:

 • Data Aprovació pròrroga: 25/10/2021.

Publicacions:

 • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB)29/10/2021.
 • Tauler d'anuncis de l'Ajuntament: 29/10/2021.
 • Diari "El Periódico":  03/11/2021.
 • Web de l'Ajuntament (Dpt. Informació Urbanística):  28/10/2021.

Documentació:

 

PERÍODE DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES (SL-2):

6 MESOS, comptant-se el termini des del dia següent a l'última publicació obligatòria.

DEL 18 DE NOVEMBRE DE 2021 AL 18 MAIG DE 2022, AMBDÓS INCLOSOS. 

PRÒRROGA DE 1 ANY DE LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES (SL-3):
NOTA 1: L'inici de la pròrroga començarà a partir del dia en què finalitza la suspensió de llicències anterior.

NOTA 2: La pròrroga serà pel termini d'un any o fins l'entrada en vigor de la"Modificació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de santa Coloma de Gramenet".

Aprovació pròrroga:

 • Data Aprovació pròrroga: 25/04/2022.

Publicacions:

 • Web de l'Ajuntament (Dpt. Informació Urbanística):  28/04/2022.

Documentació:

 

PERÍODE DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES (SL-3):

1 ANY, comptant-se el termini des del dia següent a l'última publicació obligatòria o fins l'entrada en vigor de la"Modificació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Santa Coloma de Gramenet".

DEL 18 MAIG DE 2022 AL 18 DE MAIG DE 2023, AMBDÓS INCLOSOS.