Suspensió de llicències d’enderroc i d’obres que alterin la configuració volumètrica de l’edificació i/o la composició arquitectònica de les façanes als nous béns que es proposa protegit amb claus EC-EI-A

codi Municipal: SL-226

 

Expedient de Suspensió de llicències.

DOCUMENTACIÓ, DATES APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació: 25/04/2022.

Publicacions:

  • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB):  14/05/2022.
  • Tauler d'anuncis de l'Ajuntament: 02/05/2022.
  • Diari "El Periódico": 02/05/2022.
  • Web de l'Ajuntament (Dpt. Informació Urbanística):  07/05/2021.

Documentació:

  • Acord de suspensió de llicències.

 

PERÍODE DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES:

1 ANY,  o fins l'entrada en vigor de la "Modificació del Pla Especial del Patrimoni de Santa Coloma de Gramenet".

DEL 03 DE MAIG DE 2022 AL 03 DE MAIG DE 2023, AMBDÓS INCLOSOS.