Suspensió de Llicències de magatzems vinculats al comerç electrònic amb servei de venda i repartiment a domicili.

codi Municipal: SL-227

 

Expedient de Suspensió de llicències.

Objectiu: Aquesta nova activitat no resta definida al PMURECU, essent complicat per la seva especificitat i complexitat englobar-la en alguna de les tipologies d’activitats que recull actualment el Pla. És amb l’objectiu d’estudiar la redacció de l’instrument de planejament que sigui més apropiat i adient per a regular les condicions urbanístiques amb què es permetrà aquesta nova activitat, que es precisa analitzar si es tracta d’una activitat comercial de servei directe o bé d’una activitat d’emmagatzematge i reflexionar sobre les condicions i requisits d’implantació que s’estipularan i que s’hauran de complir quan es vulgui desenvolupar aquesta activitat, per tal d’evitar en la mesura que sigui possible les disfuncions que aquest tipus d’activitats puguin generar respecte al seu entorn i els teixits comercials que tenim en aquests moments o que puguem plantejar a futur.

DOCUMENTACIÓ, DATES D'APROVACIÓ I PUBLICACIONS:
Aprovació:

  • Data Aprovació: 21/06/2022.

Publicacions:

  • Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB):  23/06/2022.
  • Tauler d'anuncis de l'Ajuntament: 23/06/2022.
  • Diari "El Periódico":  27/06/2022.
  • Web de l'Ajuntament (Dpt. Informació Urbanística):  23/0/2022.
  • Rectificació errada material (BOPB): 28/06/2022.

Documentació:

  • Acord de suspensió de llicències.
  • Document unitari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERÍODE D'EXPOSICIÓ PÚBLICA:

Un mes, comptant-se el termini des del dia següent a l'última publicació obligatòria.

DEL 28 DE JUNY AL 28 DE JULIOL DE 2022.

 

 

PERÍODE DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES:

1 ANY, comptant-se el termini des de la seva publicació al BOPB.

DEL 23 DE JUNY DEL 2022 AL 23 DE JUNY DE 2023, AMBDÓS INCLOSOS.